Wystąpienie Zarządu LOT w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen­nego miasta Szklarska Poręba

Szklarska Poręba 20.05.2015 r.

 

Rada Miejska

w Szklarskiej Porębie

58-580 Szklarska Poręba

Ul. Buczka 2

Panie i Panowie Radni,

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie na VIII sesji podjęła uchwałę Nr VIII/64/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie Białej Doliny w Szklarskiej Porębie i jak wynika z załącznika graficznego obszar opracowania będzie obejmował także ten rejon Białej Doliny, na którym położone są schroniska „Chatka Robaczka„ i „U Rumcajsa”.

Ta część Białej Doliny jest od wielu lat połączona z trasami biegowymi w rejonie Polany Jakuszyckiej, przebiegają w tym rejonie także trasy corocznego Biegu Piastów, Lokalna Organizacja Turystyczna w Szklarskiej Porębie od wielu lat przygotowuje i utrzymuje narciarskie ścieżki biegowe łączące trasy biegowe przygotowywane przez Stowarzyszenie Bieg Piastów z Białą Doliną.

Od wielu lat ten rejon Białej Doliny wskazywany jest, jako najlepsze miejsce do lokalizacji Stacji Narciarstwa Biegowego pozwalającej narciarzom rozpocząć bieganie w Górach Izerskich nie tylko na Polanie Jakuszyckiej, a o wiele bliżej centrum miasta. Tą koncepcję wielokrotnie popierał Julian Gozdowski, widząc w tym także rozwiązanie problemów parkingowych na Polanie Jakuszyckiej.

Biorąc pod uwagę planowany rozwój narciarstwa sportowego na Polanie Jakuszyckiej to ten obszar Szklarskiej Poręby będzie najlepszym, jeżeli nie jedynym miejscem dla zwykłych narciarzy – turystów.

Dla Białej Doliny i okolic będzie to niewątpliwie istotny czynnik zwiększający atrakcyjność turystyczną. Dodatkowo w tym rejonie została zaplanowana także jedna z dwóch stacji końcowych dla systemu ścieżek rowerowych Single Track – systemu wstępnie uzgodnionego z Nadleśnictwem Szklarska Poręba.

Szanowni Państwo, nic z tych zamierzeń nie będzie mogło być realizowane, ponieważ w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen­nego miasta Szklarska Poręba tereny te oznaczone są, jako tereny rolne i zieleni o funkcji przyrodniczej, krajobrazowej oraz ochronnej, – czyli praktycznie nic tam nie może powstać.

Jedynym rozwiązaniem jest jak najszybsze przystąpienie do zmiany Studium pozwalające na opracowanie MPZP z rozwiązaniami uwzględniającymi możliwość racjonalnego zagospodarowania tego rejonu, także rozwiązań poprawiających obsługę komunikacyjną.

Równoległa zmiana Studium i opracowywanie MPZP jest możliwe – rozwiązanie takie zostało zastosowane przy opracowywaniu MPZP dla rejonu Polany Jakuszyckiej.

Mając to wszystko na względzie Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie na posiedzeniu w dniu 13.05.2015 r. oraz po wizji lokalnej w dniu 18.05.2015 r. podjął uchwałę
o skierowaniu apelu do Rady Miejskiej o jak najszybsze podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen­nego miasta Szklarska Poręba pozwalającego na realizację planów w istotny sposób zwiększający potencjał turystyczny Białej Doliny.