Stanowisko z dnia 12 stycznia 2015 roku Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie dotyczące wspólnej uchwały Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego w sprawie powiększenia Karkonoskiego Parku Narodo

Stanowisko z dnia 12 stycznia 2015 roku Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie dotyczące wspólnej uchwały Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego w sprawie powiększenia Karkonoskiego Parku Narodowego.

 

Z dużym niepokojem odebraliśmy uchwałę z dnia 11 września 2014 Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego w sprawie powiększenia Karkonoskiego Parku Narodowego. W naszym odczuciu zmierza ona do dalszego ograniczania rozwoju turystycznego gmin położonych w otulinie Parku Narodowego, a tym samym pogorszeniu warunków życiowych mieszkańców tych gmin.

Karkonosze (także poza obszarem KPN) objęte są ochroną programu Natura 2000. Celem tego programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Chroni on również gatunki migrujące, które wymagają  znacznie większych terytoriów. Zatem istnieją już prawne narzędzia ochrony cennych gatunków.  
Wysunięty przez przyrodników argument dotyczący „niekompatybilności” powierzchni polskiego parku w stosunku do wielkości czeskiego jest  także nietrafiony, bowiem wielkość KRNAP wynika z powierzchni gór po czeskiej stronie. W Czechach obowiązuje też inny system prawny, polegający na strefowej ochronie przyrody parku narodowego, co umożliwia prowadzenie tam gospodarki leśnej  i korzystanie z lasów przez mieszkańców, a także pozwala na rozwój turystyki. Zatem posługiwanie się argumentami, że w Czechach jest obszarowo większy park, bez odniesienia się do uwarunkowań prawnych obowiązujących na terenie Republiki Czeskiej, jest więc nietrafione.
Wszystkie Nadleśnictwa działające w otulinie parku od lat doskonale dbają o zasoby naturalne. Świadczy o tym nie tylko odbudowa lasów po wielkiej katastrofie lat 80-tych XX wieku („Czarny Trójkąt”), ale również także obecność na ich terenie (w tym powrót) wielu gatunków zwierząt. Do ich ochrony nie potrzeba powiększania parku narodowego. Przyroda daje sobie radę bez dodatkowej opieki dyrekcji KPN.
Zwiększenie obszaru parku to również proporcjonalne zwiększenie kosztów jego utrzymania z pieniędzy podatników, gdzie tymczasem nadleśnictwa zarabiają na swoje utrzymanie równocześnie wypełniając funkcje ochronne.

Jako przedsiębiorcy turystyczni mamy złe doświadczenia z ortodoksyjnymi środowiskami przyrodniczym. Często jesteśmy posądzani o chęć zysku, wszelkimi metodami, kosztem przyrody, zwłaszcza, jeśli chodzi o rozwój sportów zimowych, w tym narciarstwa zjazdowego. Jest to nie prawda.
Jesteśmy przeciwni niszczeniu przyrody, bo świetnie znamy potrzeby naszych klientów, którzy przyjeżdżają do nas m.in. aby podziwiać przyrodę, dla krajobrazów, ale także by w tych okolicznościach móc korzystać z aktywnego wypoczynku. Zimą jest to przede wszystkim narciarstwo zjazdowe i biegowe, a latem turystyka piesza i rowerowa.
Rozszerzenie granic parku narodowego o obszary, gdzie obecnie odbywają się różne formy turystyki aktywnej, wprowadzi dodatkowe ograniczenia, nie tylko w tych formach, ale także w utrzymaniu tej infrastruktury. Będzie też prowadzić do ograniczeń w dostępie do lasów przez mieszkańców.
Opowiadamy się za ochroną przyrody w sposób umożliwiający  funkcjonowanie i rozwój turystyki. Przykładem niech będzie Republika Czeska, gdzie na terenach parku narodowego co rusz powstają nowe instalacje narciarskie i można tam m.in. uprawiać turystykę rowerową, zakazaną w Polsce.

Uważamy, że aktualny stan prawny ochrony przyrody Karkonoszy jest wystarczający. Powiększenie obszaru parku narodowego wywoła konflikty społeczne i ograniczy rozwój gmin, których jedynym źródłem utrzymania jest turystyka.  Wprowadzenie dodatkowych ograniczeń na terenach objętych ochroną Natura 2000, a także zwiększenie obszaru otuliny parku (po powiększeniu jego terytorium) będzie skutkować brakiem inwestycji turystycznych, a tym samym jeszcze zwiększy odpływ turystów i kapitału za granicę (w tym do Czech, gdzie w sposób racjonalny podchodzi się do ochrony przyrody i rozwoju sportu oraz turystyki).
Dlatego opowiadamy się za utrzymaniem Karkonoskiego Parku Narodowego w jego obecnych granicach.


Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie

Halina Gąsiorek                Robert Szuber                 Roman Klimek                       Piotr Kaczmarski