Szrenicka Karta Wakacyjna 2021_

 

banner FB 2021

 

Od 1 lipca rozpoczynamy tegoroczną edycję Szrenickiej Karty Wakacyjnej

 

Szrenicka Karta Wakacyjna (SZKW) uprawnia do korzystania z bezpłatnych wycieczek z przewodnikiem po Szklarskiej Porębie i okolicach. SZKW wydawana jest w obiektach, które przystąpiły do SZKW.

Wykaz obiektów, które przystąpiły do akcji w zakładce Obiekty uczestniczące w Szrenickiej Karcie Wakacyjnej. Obiekty, które przystąpiły do naszej akcji, zamieszczają na swojej stronie internetowej znak Szrenickiej Karty Wakacyjnej 2020.

Bezpłatne wycieczki będą organizowane przez dwa letnie miesiące (od 1 lipca do 27 sierpnia 2021) w każdy czwartek i piątek. Start wycieczek o godzinie 10:00 ze Skweru Radiowej Trójki. Ponadto w każdy wtorek o godzinie 10:00 dla uczestników SZKW w Leśnej Hucie pokaz wytopu szkła, a w każdą środę o godzinie 11:00 zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Ziemi JUNA.

 

WTOREK (godz. 10.00)

Leśna Huta ul. Kołłątaja 2

Pokaz wytopu różnych form szklanych - od ozdób po wazony.

 

ŚRODA (godz.11.00)

Muzeum Ziemi JUNA ul. Jeleniogórska 9.

Zwiedzanie z przewodnikiem muzeum.

 

CZWARTEK (godz.10.00)

Skwer Radiowej Trójki – Biała Dolina – Wysoki Kamień – Białe Skały – Skwer Radiowej Trójki - Browar Mariental (ul. 1 Maja 11; spotkanie z piwowarem)

Czas ok.7 godz.,11 km, skala trudności 5.

 

PIĄTEK (godz.10.00)

Skwer Radiowej Trójki – Czerwona Jama – Wodospad Szklarki – Chata Izerska – Chybotek – Złoty Widok – Sowiniec – Skwer Radiowej Trójki.

Czas ok.7 godz., 10,5 km, skala trudności 4.

 

Z wycieczek organizowanych w ramach Szrenickiej Karty Wakacyjnej mogą korzystać wyłącznie goście obiektów biorących udział w akcji - lista obiektów w zakładce "obiekty uczestniczące w Szrenickiej Karcie Wakacyjnej". Osoby chcące uczestniczyć w wycieczce muszą mieć ze sobą podbitą w obiekcie Szrenicką Kartę Wakacyjną. W ramach bezpłatnej wycieczki nie są finansowane bilety wstępu i bilety kolejowe. Uczestnicy sami opłacają bilety - nie dotyczy Leśnej Huty i Muzeum Ziemi JUNA w czasie akcji SZKW.


 

Regulamin wycieczek w ramach Szrenickiej Karty Wakacyjnej

Zgłoszenie się na wycieczkę jest jednocześnie traktowane, jako potwierdzenie odpowiedniej kondycji i stanu zdrowia uczestnika, umożliwiających udział w wycieczce oraz z akceptacją niżej wymienionych postanowień porządkowych.

 1. Wycieczki w ramach Szrenickiej Karty Wakacyjnej mają charakter otwarty, przeznaczone są dla osób chętnych, które przebywają w obiektach noclegowych uczestniczących w SZKW, które w określonym dniu i o określonej godzinie stawiły się na miejscu zbiórki.
 2. Uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki nad nimi osoby dorosłe.
 3. Uczestnik odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez Niego w czasie trwania wycieczki.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do podporządkowania się wszystkim decyzjom przewodnika wycieczki.
 5. Przewodnik oraz osoby mu pomagające są zobowiązani do kierowania grupą w sposób jak najbardziej bezpieczny, zgodnie z programem wycieczki. Należą do nich wszystkie decyzje dotyczące organizacji i bezpieczeństwa.
 6. Przewodnik i osoby mu pomagające mają prawo do zmian w programie, prawo do decyzji w sprawie wycofania się z realizacji zamierzeń, prawo do zawrócenia lub powstrzymania grupy, lub jej części, prawo do wykluczenia uczestników wyprawy oraz do wszystkich możliwych działań podyktowanych bezpieczeństwem grupy lub lepszą organizacją.
 7. Stowarzyszenie odpowiada wyłącznie za osoby uczestniczące w podanym programie wycieczki i znajdujące się pod opieką przewodnika. Za zdarzenia powstałe po odłączeniu się uczestnika od grupy i w czasie realizacji indywidualnego programu zwiedzania (poza grupą
  z przewodnikiem) odpowiedzialność ponosi uczestnik realizujący indywidualny program. Realizacja indywidualnego planu wycieczki i odłączenie się od grupy nie zwalnia od konieczności wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie przewodnika prowadzącego grupę.
 8. Przewodnik prowadzący grupę, w szczególnie uzasadnionych wypadkach może odmówić udziału w wycieczce osobie, która ze względu na planowaną trasę i przewidywane warunki nie posiada odpowiedniego ekwipunku turystycznego (wygodne obuwie, odzież chroniąca przed deszczem i innymi czynnikami zewnętrznymi, leki w wypadku konieczności ich stałego przyjmowania)
 9. Przewodnik wycieczki ma prawo usunąć uczestnika wyprawy, jeśli nie dopełnił swoich obowiązków lub nie spełnia wymagań zawartych
  w regulaminie. A także, jeśli działa na szkodę wycieczki lub przeszkadza w jej prawidłowym przebiegu.
 10. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do:
  • Przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez przewodnika i opiekunów.
  • Przestrzegania wszystkich nakazów i zakazów wynikających z wprowadzenia na terytorium RP stanu epidemii, zgodnie z podpisanym oświadczeniem przed wydaniem Szrenickiej Kart Wakacyjnej 2021.
  • Przestrzegania zasad bezpieczeństwa omówionych przed wyjściem na trasę przez przewodnika wycieczki.
  • Zachowywania się w kulturalny sposób.
  • Informowania przewodnika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki.
  • Zgłoszenia przewodnikowi zamiaru odłączenia się od wycieczki.
  • Poruszania się według ustalonego porządku (przewodnik idzie pierwszy, nikt nie może go wyprzedzać, uczestnicy idą gęsiego lub gdy teren na to pozwala w luźnym szyku po kilka osób obok siebie, grupę zamyka opiekun – za tą osobą nie należy pozostawać).
  • Traktowania z należytym respektem obiektów zabytkowych i przyrodniczych.
  • Zachowania ostrożności w miejscach, w których może grozić niebezpieczeństwo.
 11. W czasie wycieczki zabrania się:
  • Oddalania od wycieczki bez zgody przewodnika wycieczki.
  • Udziału w wycieczce pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  • Narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych.
  • Stosowania i posiadania używek i środków zabronionych przez prawo RP. Przewodnik ma prawo usunąć z wycieczki Uczestnika, który nie zastosuje się do tego zalecenia.
  • Śmiecenia, niszczenia zieleni, płoszenia zwierząt.
 12. Wszelkie spory i uwagi uczestników wycieczek rozpatruje Zarząd Stowarzyszenia KLOT.

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu wycieczka zostanie przerwana i nastąpi natychmiastowy powrót wszystkich uczestników do miejsca startu wycieczki.

 


 

 

Mapa atrakcji szklarska mala

 

Mapa atrakcji szklarska mala