Zarząd

Przewodniczący - Grzegorz Sokoliński

w-ce przewodniczący - Marek Kita

Skarbnik - Roman Klimek

Sekretarz - Zbigniew Kubiela

Członek zarządu - Jerzy Koryciński

Komisja Rewizyjna

Justyna Korzeniowska

Marian Kuzaj

Robert Szuber