Władze Lokalnej Organizacji Turystycznej

Zarząd

Przewodniczący - Grzegorz Sokoliński

w-ce przewodniczący - Zbigniew Kubiela

Skarbnik - Roman Klimek

Komisja Rewizyjna

Piotr Kozioł

Justyna Korzeniowska