Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna w Szklarskiej Porębie powołane zostało 26 kwietnia 2005 przez grupę przedsiębiorców. Naszym celem od początku działalności jest szeroko pojęty rozwój turystyczny miasta oraz regionu. Wychodzimy bowiem z założenia, że Szklarska Poręba bez przyjaznego otoczenia nie jest w stanie się rozwijać i odwrotnie. Dlatego nie chcemy się ograniczać do działalności wewnątrz miasta, ale również wychodzimy z inicjatywami poza granicę Szklarskiej Poręby. Nasze cele statutowe realizujemy na dwa sposoby: prowadzimy aktywną politykę lobbystyczną oraz organizujemy różne wydarzenia turystyczno-sportowe poprzez które promujemy miasto i region.