Góry w Ciemności - opis

Góry w ciemności. Źródło: fot. Adam Karpiński  Projekt autorski grupy osób reprezentujących nauki humanistyczne (miłośnicy turystyki górskiej) i techniczne, mający na celu umożliwienie samodzielnego przemierzania szlaków górskich przez osoby niewidome i niedowidzące. Osoba niewidoma postrzega otaczający go świat i środowisko poprzez różnego rodzaju bodźce zewnętrzne, wielokrotnie niedoceniane przez osoby niemające problemów ze wzrokiem. Mając na względzie powyższe założenia podczas analizy zadanego problemu, zespół wyodrębnił pięć podstawowych bodźców, niezbędnych w prawidłowym działaniu budowanego systemu wyznaczania trasy marszu osoby niewidomej, zaliczono do nich:
zapach,

  • dźwięk,
  • temperaturę zewnętrzną,
  • ukształtowanie terenu,
  • charakterystyka podłoża.

Wymienione czynniki umożliwiły zespołowi badawczemu opracować wstępne założenia systemu, pozwalającemu lokalizować osobę niewidomą w terenie górskim, jak również prowadzić ją po wyznaczonej wcześniej trasie marszu, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa, poprzez zewnętrzną kontrolę systemową, jak również wysoką stabilność nawigacji, utrzymującej dokładność wyznaczanej trasy do 50 centymetrów.

Konstruowany system w głównej stanowią autorskie rozwiązania oparte na dostępnych na rynku urządzeniach lokalizacyjnych. Jego zasięg będzie znacznie ograniczony, co nie spowoduje żadnych zakłóceń w ogólnie dostępnym systemie radiowym oraz nie będzie miał żadnego negatywnego oddziaływania na górską faunę i florę.
Lokalizatory oparte będą na urządzeniu bazowym, systemie anten rozstawionych wzdłuż wyznaczonej trasy oraz tagów (odbiorników sygnału z anten).

 

 Dolny Slask umwd nowy 1  Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu
Samorządu Województwa Dolnośląskiego
LOT mini