Inspiracja związana z rozpoczęciem prac nad projektem

Góry w CiemnościŹródło: fot. Adam Karpiński Pomysł narodził się w związku z możliwością samodzielnego poruszania się osoby kompletnie niewidomej, w nieznanym wcześniej terenie i przy odpowiednim sterowaniu zewnętrznym, poprzez przekazywanie informacji przez przewodnika, dotyczących ukształtowania terenu na szlaku.
Przykład możliwości samodzielnego poruszania się po górskim szlaku osoby niewidomej.

Problem i cel badań pozwoliły sformułować poniższe pytania badawcze:

  • Jak postrzegamy możliwości samodzielnego poruszania się osoby niewidomej i niedowidzące po szlakach górskich?
  • Czy istnieją rozwiązania techniczne umożliwiające precyzyjną lokalizację osoby w terenie górskim?
  • Jaka jest świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej przez osoby niewidome i niedowidzące?
  • Jakie pojawiają się bariery i szumy w komunikacji – podczas wypraw górskich osób niewidomych i niewidzących?

Czuję, dotykam, analizuję strukturę, odbieram bodźce zewnętrzne, kruszę skałę – wiem jak wygląda piaskowiec.