LIST OTWARTY DO MIESZKAŃCÓW SZKLARSKIEJ PORĘBY

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Lokalna Organizacja Turystyczna apeluje, aby nie uczestniczyć w referendum w sprawie odwołania burmistrza i rady miasta.

W listopadzie 2006 roku wybieraliśmy nowy samorząd, dając mu 4 lata na realizację wyznaczonych celów. Ten czas minie w listopadzie 2010 roku i wówczas będzie najlepszy moment na ocenę tego, co zrobiono. W połowie kadencji zauważamy pierwsze pozytywne zmiany w mieście i oczekujemy na dalsze.

Uważamy, że każda władza potrzebuje opozycji. Ale opozycji konstruktywnej. Tymczasem w trakcie kampanii, inicjatorzy referendum ani razu nie zaprezentowali swoich propozycji rozwiązania niewątpliwie wielu problemów, jakie są w naszym mieście. Inicjatorzy ani razu nie pokazali, co i kogo proponują w zamian. To zmusza do refleksji i zadania pytania: o co tak naprawdę chodzi?

Czytaj więcej: LIST OTWARTY DO MIESZKAŃCÓW SZKLARSKIEJ PORĘBY

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej zaprasza członków stowarzyszenia na walne zebranie.
Pierwszy termin walnego zebrania zwoływany jest na dzień 10 grudnia 2008 na godzinę 17.30 w Hotelu Bornit przy ulicy Mickiewicza.
Drugi termin walnego zebrania zwoływany jest na dzień 10 grudnia 2008 na godzinę 18,00 w Hotelu Bornit przy ulicy Mickiewicza.
PROGRAM:
   1. Uzupełnienie składu zarządu po rezygnacji Dariusza Michalaka
   2. Uzupełnienie składu komisji rewizyjnej
   3. Prezentacja i omówienie wstępnych wyników badań marketingowych prowadzonych w mieście podczas wakacji.
   4. Omówienie bieżącej działalności LOT
   5. Omówienie sytuacji w mieście przed referendum
 

Zarząd LOT

Szklarska Poręba 26.11.2008

Oświadczenie Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie w sprawie referendum nad odwołaniem burmistrza i rady miasta

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Lokalna Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem przedsiębiorców. Pracujemy w branży, która jest głównym źródłem dochodów Szklarskiej Poręby. Choć jesteśmy organizacją apolityczną, to w sytuacji, gdy polityczne gry zagrażają naszej pracy, nie możemy być bierni. Dlatego Lokalna Organizacja Turystyczna źle ocenia zapowiedź przeprowadzenia w mieście referendum. Inicjatorów referendum wzywamy do podjęcia rozmów z władzami miasta, bez wciągania w konflikt tych, którzy chcą pracować i żyć w Szklarskiej Porębie.

Czytaj więcej: Oświadczenie Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie w sprawie referendum nad...

Spotkanie LOT

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W związku z licznymi zapytaniami członków stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej dotyczącymi bieżącej sytuacji w mieście i stanowiska Lokalnej Organizacji Turystycznej Zarząd LOT zaprasza na spotkanie poświęcone tej sprawie. Gośćmi będą burmistrz Arkadiusz Wichniak oraz przewodniczący rady miasta Grzegorz Sokoliński.

Spotkanie ma charakter zamknięty wyłącznie dla członków stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. Odbędzie się ono 1 września o godzinie 19.30 w „Domu Spotkań na Białce” (dawna Szkoła Podstawowa nr 2). W jego trakcie uzgodnione zostanie stanowisko stowarzyszenia.

UCHWAŁA Walnego Zebrania Członków z dnia 27 maja 2008 w sprawie programu działania na rok 2008/2009

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia działając na podstawie art. 23 punkt 1 ustala program działania Stowarzyszenia na rok 2008/2009

Dalsza organizacja i rozwijanie zawodów rowerowych promujących Szklarską Porębę jako stolicę Rowerowej Krainy – pod warunkiem zdobycia środków zewnętrznych

Czytaj więcej: UCHWAŁA Walnego Zebrania Członków z dnia 27 maja 2008 w sprawie programu działania na rok 2008/2009