LOT z Berlinem, czyli współpraca w rytmie retro

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wspólne wystawy, konferencje i wydawnictwa - oto cele współpracy, którą Lokalna Organizacja Turystyczna w Szklarskiej Porębie nawiązała ze Stowarzyszeniem Historycznym Turystyki (HAT - Förderkreis Historisches Archiv zum Turismus) w Berlinie.


- Trwają końcowe uzgodnienia z uczelniami i wszystko wskazuje, że w marcu, a najpóźniej w kwietniu podpiszemy porozumienie. Da ono możliwość szerokiej współpracy nie tylko stowarzyszeń, ale także uczelni. Planowane jest wspólne pozyskanie środków na konferencję i wystawy. które odbędą się już jesienią 2016 roku - informuje przewoniczący LOT, Grzegorz Sokoliński.


HAT zostało zawiązane niedawno i stara się promować archiwum i jego zasób. Podczas spotkania inaugurującego kontakty LOT-u z HAT-em, przewodnicząca drugiej z tych organizacji dr Kristiane Klemm zaprezentowała fragmenty zbiorów archiwum dotyczące Karkonoszy -popularne prospekty i wydawnictwa reklamowe pochodzące z lat 20. i 30. XX w.

V Slalom REtro 1
Podczas dyskusji rozważano możliwość upowszechnienia i prezentacji zasobu archiwum, czy to w formie konferencji, wystawy czy też wydawnictwa specjalistycznego. Lokalna Organizacja Turystyczna zaprosiła HAT do współpracy sugerując formy aktywnej promocji Karkonoszy w Berlinie w oparciu o dawne tradycje turystyczne i powiązania Brandenburgii z Dolnym Śląskiem. Zastępca dyrektora Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wojciech Biliński wyraził zainteresowanie samorządu Województwa Dolnośląskiego taką formą współpracy i zadeklarował wolę wsparcia przez UMWD wspólnych przedsięwzięć. Grzegorz Sokoliński zwrócił uwagę na rolę i znaczenie odbudowy połączenia kolejowego pomiędzy Berlinem a Karkonoszami.


Wstępna nazwa wspólnego projektu:
Retro dziś - Więzi historyczne i współczesne powiązania turystyczne Brandenburgii i Dolnego Śląska.
Cel: Przypomnienie i popularyzacja turystycznych powiązań Brandenburgii i Dolnego Śląska.
Zakresy tematyczne:
- turystyka, kolej, sport, sztuka, miejsca pamięci [cmentarz Szklarska Poręba Dolna „Panteon des Riesengebirges”], światowe marki z Karkonoszy [hutnictwo szkła, Stonsdorfer, organy firmy Schlag z kościoła w Szklarskiej Porębie Dolnej], wybitne postacie z Dolnego Śląska w Berlinie [Carl i Gerhart Hauptmann, Wilhelm Bölsche, prof. Werner Sombart].
Formy realizacji:
- szeroka kwerenda archiwalna uwzględniająca berlińskie archiwa związane z turystyką, wydawnictwa, wystawy, konferencje, wzajemna promocja;
- przypomnienie dawnych wydarzeń poprzez rekonstrukcje „historii żywej”: zawody narciarskie retro [Szklarska Poręba], sanie rogate [Kowary], retro szybowce [Jeżów Sudecki], retro motocykle [Karpacz], kolej retro [Berlin – Szklarska Poręba], pieszy rajd retro [Karkonosze i Góry Izerskie];
- powołanie Rady Naukowej projektu;
- uzyskanie patronatu (konsul, ambasador, władze samorządowe, POT).