Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Szanowne Koleżanki i Koledzy
Zgodnie z uchwałą Zarządu LOT Szklarska Poręba uprzejmie informuję że:
 
Dnia 27 lutego (piątek) w kawiarni Rodzinnego Parku Rozrywki “Esplanada”  ul. Pstrowskiego 5a, Szklarska Poręba 58-580   odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie
godz 16.45 –  pierwszy termin zebrania
godz 17.00 –  drugi termin zebrania (w razie braku quorum)
 
Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
3. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
4. Dyskusja nad sprawozdaniem
5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
6. Podjęcie dyskusji na temat dalszych działań LOT Szklarska Poręba
7. wybór komisji skrutacyjnej
8. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
10. Sprawy różne i dyskusja
 
Prosimy bardzo o obecność.
za zarząd
Robert Szuber
przewodniczący LOT Szklarska Poręba