Druga cześć Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie przypominam, że zgodnie z wolą Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego, druga część zebrania odbędzie się za tydzień w dniu 18.04.2012 o godzinie 17.00 w hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie.
Proszę o rozpropagowanie również wśród osób zainteresowanych wstąpieniem do naszego LOT-u! jedyna taka okazja aby osobiście zapoznać się z ludźmi i planowanymi działaniami LOT-u w Szklarskiej Porębi

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze LOT Szklarska Poręba

cz. 2 odbędzie się w dniu:
18 kwietnia 2012r. (środę)
o godz. 17.oo
w Hotelu Bornit Interferie SA
przy ulicy A.Mickiewicza 21
w Szklarskiej Porębie

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego LOT Szklarska Poręba
Rozpoczęcie zebrania  (wykonane)
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego (wykonane)
Wybór Komisji Mandatowej
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Sprawozdanie Zarządu LOT Szklarska Porębaz działalności w mijającej kadencji - merytoryczne i finansowe.
Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za okresie kadencji.
Wolne wnioski i dyskusja i zgłaszanie wniosków dla nowego Zarządu
Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej stwierdzającej prawomocność obrad 
Wybory - Zarządu i Komisji Rewizyjnej LOT Szklarska Poręba na kadencję lata 2012 - 2015
Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej LOT Szklarska Poręba.
Przedstawienie planów i zamierzeń nowego Zarządu.
Odczytanie uchwał i wniosków Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Zakończenie zebrania.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach aby wziąść czynny udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym należy być członkiem LOT Szklarska Poręba i mieć na bieżąco uregulowane składki członkowskie (skarbnikiem jest pani Halina Gąsiorek z hotelu  "Duch Gór")

za Zarząd

Robert Szuber
przewodniczący

LOT Szklarska Poręba