Walne Zebranie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dnia 27 lutego (piątek) w kawiarni Rodzinnego Parku Rozrywki “Esplanada”  ul. Pstrowskiego 5a, Szklarska Poręba odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie.

Podczas Walnego Zebrania Zarząd przedstawił sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2014 r. - obydwa zostały przyjęte przez Walne Zgomadzenie. Komisja Rewizyjna przyjeła sprawozdania bez zastrzeżeń i udzieliła rekomendacji do udzielenia zarządowi absolutorium za 2014 r. Uchwałą nr 2 Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium zarządowi LOT za 2014 r.

Zarząd w dotychczasowym składzie złożył rezygnację, a w związku z upływem kadencji wygasł mandat Komisji Rewizyjnej, w związku z czym przystąpiono do wyboru nowych władz.

W wyniku tajnego głosowania do Zarządu LOT zostali wybrani:

Piotr Kaczmarski

Marek Kita

Roman Klimek

Jerzy Koryciński

Grzegorz Sokoliński

 

a do Komisji Rewizyjnej:

Justyna Korzeniowska

Marian Kuzaj

Robert Szuber

W trakcie ogłoszonej przerwy Zarząd ukonstytuował się w składzie:

Grzegorz Sokoliński - przewodniczący

Marek Kita - w-ce przewodniczący

Jerzy Koryciński- w-ce przewodniczący

Roman Klimek - skarbnik

Piotr Kaczmarski - sekretarz.

Komisja Rewizyjna wybrała ze swojego składu przewodniczącego - został nim kol. Marian Kuzaj.

W sprawch różnych omawiano główne kierunki działania, kolega Piotr Kaczmarski zaproponował aby w maju 2015 zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzene poświęcone dalszym kierunkom działania.