UCHWAŁA Walnego Zebrania Członków z dnia 27 maja 2008 w sprawie programu działania na rok 2008/2009

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia działając na podstawie art. 23 punkt 1 ustala program działania Stowarzyszenia na rok 2008/2009

Dalsza organizacja i rozwijanie zawodów rowerowych promujących Szklarską Porębę jako stolicę Rowerowej Krainy – pod warunkiem zdobycia środków zewnętrznych

 
  1. Realizacja wydawnictw reklamowych – katalogów – pod warunkiem zdobycia środków zewnętrznych
  2. Współuczestniczenie w projekcie „Certyfikat Bezpieczeństwa” i powołanie komisji zajmującej się wydawaniem certyfikatów
  3. Organizacja Dożynek Turystycznych – pod warunkiem zdobycia środków zewnętrznych
  4. Organizacja Zlotu Motocykli Ciężkich – pod warunkiem zdobycia środków zewnętrznych
  5. Organizacja Slalomu Retro – pod warunkiem zdobycia środków zewnętrznych
  6. Powołanie zespołu ds. oferty Free Ski dla członków LOT
  7. Organizacja wspólnej oferty pobytowej
  8. Organizacja biegu narciarskiego Szklarska Poręba – Harrachov
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi LOT

 

Szklarska Poręba 27 maja 2008